Avenyn

Författare:

Avenyn är en av de mest kända gatorna i Göteborg och en av stadens främsta paradgator. Gatan sträcker sig från Kungsportsbron vid Vallgraven upp till Götaplatsen i sydostlig riktning. Den är cirka 940 meter lång och kallas i vardagstal oftast bara för Avenyn. Namnet Kungsportsavenyen kommer från Kungsporten, som är en av stadens gamla stadspoortar.

Gatan har en intressant historia, och den är tidigast omtalad i stadsfullmäktiges handlingar från 1865. Det var från början tänkt att dra gatan snett ner mot nuvarande Södra Vägen i korsningen Avenyn-Engelbrektsgatan. Området för avenyens sträckning var tidigare plantager och trädgårdar, främst för landeriet Kristinelund. Det inlöstes av staden 1875, men stod kvar ända fram till 1890-talet.

Namnet Kungsportsavenyen var det ursprungliga från stadsplaneändringarna den 5 september 1867. Men det blev tidigt ifrågasatt, och exempelvis 1880 föreslogs att gatan istället skulle heta Gustaf Adolfsgatan och i mars 1882 beslöts att gatan skulle ändra namn till Kungsportsgatan. Men beslutet återtogs efter några månader med knapp majoritet, då ett trettiotal kända göteborgare, hyresgäster och husägare vid den nya gatan, skrev till stadsfullmäktige och begärde att få tillbaka ”avenynamnet.”

Idag är Avenyn en populär plats för shopping, restauranger och nattliv. Här finns flera av Göteborgs mest kända byggnader, som Göteborgs stadsbibliotek och Stora Teatern. Gatan är också känt för sina breda trottoarer, som ursprungligen var förträdgårdar, och för den spårväg som löper mitt i gatan. Linjena 3, 4, 5, 7, 10 och Lisebergslinjen trafikerar normalt Avenyn. Linje 3, 7 och 10 viker in på Vasagatan, medan linje 4, 5 och Lisebergslinjen går vidare och lämnar Avenyn i Engelbrektsgatan.

Avenyn har också en plats i populärkulturen. På 1970-talet drog tidningen GT igång en tävling som hette Musik på Avenyn och som pågick i ett antal år. Rockbandet Häxfeber gav 1980 ut låten Avenyn med text av Ingmar Nilsson och musik av Jaak Talvend. År 1985 gjordes TV-programmet Avenyn upp och ner med Ingvar Oldsberg, och 2012 publicerades en biografi om bandet Tages med titeln Boken om Tages: från Avenyn till Abbey Road.