Hemsö Fästning

Författare:

Belägen vid Ångermanälvens mynning i Härnösand, Sverige, är Hemsö Fästning en försvarsanläggning som består av flera militära anläggningar som tillhörde Kustartilleriet. Byggandet av fästningen påbörjades 1917 men avbröts 1925, för att återupptas först under andra världskriget då den slutligen färdigställdes. Hemsö Fästning var en av de största försvarsanläggningarna längs Norrlands kust och användes av värnpliktiga vid Härnösands kustartilleriregemente (KA 5) för militärtjänstgöring fram till 1989. Efter att ha fungerat som övningsanläggning i ytterligare tre år, togs den slutligen ur drift och ägs numera av svenska staten och förvaltas av Statens fastighetsverk.

Hemsö Fästning består av flera anläggningar, inklusive två bergsanläggningar – det tunga batteriet på Storråberget och det lätta batteriet på Havstoudd. Det tunga batteriet, som byggdes 1953-1957, består av ett 15,2 cm batteri i dubbellavettage, med tre dubbelpjäser vars räckvidd var drygt 20 kilometer. Anläggningen är utrustad med tre luftvärnspjäser, skyttevärn och granatkastarställningar, och rymmer en personalstyrka på 320 man. Det var tänkt att klara av kärnvapenanfall och vara självförsörjande under 90 dagar, med utrustning och utrymmen för mat, förråd, logement, vatten- och luftrening, dieselelverk, sjukvårdssal, rum för stabsfunktioner och eldledning.

Det lätta batteriet på Havstoudd byggdes några år senare och rymde 112 man. Precis som det tunga batteriet var även detta skyddat mot atomvapen. Ett tredje batteri, också ett lätt batteri av samma typ som Havstoudd, fanns i närheten av lotsstugan på Härnön. Batterierna hade som uppgift att skydda Härnösands hamn och flottans basområde i Ångermanälvens inlopp.

Hemsö Fästning blev ett statligt byggnadsminne år 1998 och är numera en populär turistattraktion. Under sommaren kan man besöka ett museum på tunga batteriet på Storråberget, medan det lätta batteriet på Havstoudd har förvandlats till en konferensanläggning sedan 2006.

Besök Hemsö Fästning

Hemsö Fästning är en av Sveriges mest välbevarade försvarsanläggningar från kalla krigets dagar. Anläggningen ligger på Hemsön och är öppen för besökare som vill uppleva en unik inblick i landets historia.

Fästningen var bemannad av 320 personer och var en viktig kustförsvarsanläggning under kalla kriget. Här kan besökare se de intakta kanontornen och de olika försvarsanläggningarna som är nedsprängda i berget. Det finns även möjlighet att äta mat eller ta en fika på restaurangen Hemsö Fästning Krog och Konferens som ligger på området.

För att ta sig ut till Hemsön måste man åka en gratis bilfärja som går ungefär två gånger i timmen. Det går även att åka båt till ön och lägga till vid en av Hemsöns gästhamnar. För turister som har svårt att ta sig ut med kollektivtrafik finns det möjlighet att få hämtning inne i centrala Härnösand och skjutsas ut till Hemsön.

Hemsö Fästning är en spännande och historisk plats som ger besökarna en unik inblick i Sveriges försvarshistoria under kalla kriget.