Haga Slott i Enköping

Stadsguiden » Enköping » Haga Slott i Enköping

Haga slott är en historisk slottsliknande herrgård och tidigare säteri som ligger i tätorten Haga i Svinnegarns socken, cirka fem kilometer söder om Enköping i Uppsala län. Huvudbyggnaden ritades av den framstående arkitekten Nicodemus Tessin d.ä. på uppdrag av kammarrådet Gustaf Persson (Natt och Dag) och stod färdig på 1660-talet. Haga var tidigare en medeltida borg som sedan utgjorde grunden för det nya slottet. Haga ägdes av flera släkter fram till 1836 och sedan dess har det sålts flera gånger.

Haga renoverades på 1980-talet av byggföretaget Anders Diös AB och blev sedan en hotell- och konferensanläggning som invigdes i maj 1990. Anläggningen har 83 hotellrum, nio möteslokaler, elva grupprum, fyra matsalar, fyra festlokaler och en restaurang. Haga har även en egen brygga i Mälaren och en Spa-anläggning. Haga har idag en viktig roll som en populär plats för konferenser och andra evenemang.

Huvudbyggnaden är ett putsat stenhus i två våningar med två fasta flyglar. Fasaden på sjösidan är genom pilaster uppdelad i fem lika breda avsnitt om två fönsteraxlar vardera. På portalen syns husherrens och hustruns släktvapen i sten. Söder om huvudbyggnaden sträckte sig ursprungligen en barockpark, idag en gräsyta med cypressplanterad centralgång. Slottsbyggnaden flankeras av fyra fristående flyglar i två våningar som är nybyggda på 1980-talet och ersatte då fyra äldre byggnader.

Haga slott har haft en lång och spännande historia som sträcker sig över flera århundraden. Idag är det en av Enköpings mest populära sevärdheter och en uppskattad destination för besökare från när och fjärran.